Agda's Access - Smart. Beautiful. Agda.

Försäljning i samhället

Posted Dec. 30, 2013, 9:44 a.m. By agda Tags: Retail

Jag håller just nu på och arbetar med retail. Det innebär alltså försäljning. Jag tycker att det är otroligt kul att arbeta med försäljning om jag ska vara ärlig. Jag vet inte riktigt vad det är, men det är bara spännande att försöka att sälja saker. Hela det här systemet med försäljning är otroligt viktigt för att samhället ska fungera som det gör. Och jag tycker att det är riktigt kul att få vara med och hjälpa till med det måste jag säga. Så det är verkligen stort det här med försäljning!